Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinde wij persoonsgegevens verwerken, hoe je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wie zijn we?

Maandlasten Manager is onderdeel van Arx Groep Online B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71905146 en is gesitueerd op de Joop Geesinkweg 851, 1114 AB in Amsterdam. Maandlasten Manager is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van jouw persoonlijke data zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via info@maandlastenmanager.nl of +31 (0)85 - 0477 927.


Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken je persoonlijke informatie nooit voor andere doeleinden dan het doel dat wordt beschreven in dit privacybeleid, tenzij we vooraf je toestemming hebben gekregen.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult of je inschrijft op onze nieuwsbrief. Het gaat hierbij onder andere om:

Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres;

Interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.


Voor welke doeleinden verwerkt Maandlasten Manager persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

Servicedoeleinde, om te reageren op berichten die je (aan ons) hebt gericht bijvoorbeeld na het invullen van het contactformulier;

Marketingdoeleinden, zoals promotionele doeleinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven of elektronische boodschappen op advertentienetwerken en social media kanalen zoals Facebook en LinkedIn; 

Ontwikkel- & analyse doeleinden, om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Bewaartermijn van je gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.


Verstrekking gegevens aan derden

Maandlasten Manager verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maandlasten Manager blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies

Maandlasten Manager gebruikt cookies om de website te personaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die met pagina‚Äôs van websites worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer of smartphone om een volgend bezoek aan onze site mogelijk te maken. 

Als je je browser instellingen zo hebt ingesteld dat de opslag van cookies wordt voorkomen, kun je mogelijk sommige van onze functies of diensten op de site niet gebruiken. Als je meer wilt weten over cookies, lees dan onze cookieverklaring. 


Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om:

  • Je gegevens in te zien;
  • Je gegevens te corrigeren;
  • Je gegevens te verwijderen;
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;
  • Overdracht van je gegevens;
  • Verleende toestemming terug te trekken;
  • Een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 


Wil je een van je rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@maandlastenmanager.nl.


Veranderingen in het privacybeleid

Maandlasten Manager behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. We raden je aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via info@maandlastenmanager.nl.