Vanaf 1 juni treedt er een nieuwe wetgeving in werking die ervoor zorgt dat vaste contracten langer kunnen lopen, tarieven lager worden en overstapboetes hoger zijn.

Bij ons kunt u binnenkort weer profiteren van deze vaste contracten, zodat u gedurende langere periodes kunt rekenen op stabiele tarieven. Maar wat betekent dit precies?

De afgelopen tijd boden energieleveranciers weinig tot geen contracten contracten aan met vaste tarieven. In plaats daarvan werd het gebruikelijk om variabele contracten aan te bieden met maandelijkse prijswijzigingen. Als het al mogelijk was om een vast contract af te sluiten, had dit vaak een looptijd van minder dan 1 jaar. Maar de overheid wil dat Nederlandse consumenten weer de mogelijkheid hebben om contracten af te sluiten met vaste tarieven voor 1, 3 of zelfs 5 jaar.

Om dit te realiseren, moeten de boetes die consumenten betalen bij voortijdige beëindiging van hun contract worden aangepast. Dit heeft te maken met het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs dat de leveranciers moeten compenseren. Het oude boetemodel stond bekend als ROVER: Redelijke Opzegvergoeding Vergunninghouders. Vanaf 1 juni 2023 wordt dit vervangen door ROVER 2023.

1. Vorig model ROVER

Tot 1 juni a.s. geldt dat een consument een relatief kleine boete krijgt als hij zijn contract voortijdig opzegt. De boetebedragen variëren tot maximaal € 125 per product. Dus als je zowel gas als elektra hebt, is de maximale boete € 250. In het verleden was deze boete redelijk en dekte het een deel van het margeverlies dat een leverancier leed. Met de huidige ontwikkelingen in de tarieven dekt deze boete echter bij lange na niet meer het margeverlies. Daarom is er een nieuw boetemodel ontworpen.

In de onderstaande tabel vindt u de hoogte van de opzegboetes vóór 1 juni 2023. De hoogte van de opzegvergoeding is per product en afhankelijk van de resterende looptijd van de overeenkomst.

Resterende looptijd contractOpzegvergoeding per product
< 1,5 jaar€50,00
1 – 2 jaar€75,00
2 – 2,5 jaar€100,00
2,5 jaar >€125,00

2. nieuwe model: ROVER 2023

2.1 Hoe werkt ROVER 2023?

Het boetemodel wordt aangepast om energieleveranciers te compenseren voor het margeverlies dat ze lijden wanneer consumenten hun contract vroegtijdig opzeggen. De opzegvergoeding zal daarom in overeenstemming zijn met het margeverlies van de energieleverancier.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:
Opzegvergoeding = (de overeengekomen prijs – de prijs van het referentieproductaanbod) x de resterende hoeveelheid.

Het referentieproduct is een actueel product dat zoveel mogelijk overeenkomt met het product dat de consument momenteel heeft. Hierbij wordt gekeken naar de looptijd en het soort energie (grijs/groen). Als er geen referentieproduct beschikbaar is, wordt het product gebruikt met de hoogste tarieven van een energieleverancier. Als de prijs van het referentieproductaanbod gelijk is aan of hoger is dan de overeengekomen prijs, mag er geen opzegvergoeding in rekening worden gebracht.

Het bedrag van de overstapboete zal vanaf nu aanzienlijk hoger uitvallen dan wat iedereen gewend was in de oude situatie.

2.2 Aanmeldproces

Nadat de consument een contract heeft afgesloten met de nieuwe energieleverancier (met een bedenktijd van 14 dagen), moet de nieuwe leverancier dit direct melden bij het Contract Einde Register (CER). Binnen deze 14 dagen moet de oude energieleverancier de consument informeren over een eventuele opzegvergoeding en de hoogte daarvan. Dit kan een indicatie van de prijs zijn, omdat de definitieve opzegvergoeding pas kan worden vastgesteld nadat de consument door de nieuwe leverancier is beleverd.

Tot slot moeten energieleveranciers hun klanten te allen tijde de mogelijkheid bieden om een indicatie van de opzegvergoeding op te vragen. Dit zal praktisch beschikbaar worden gesteld via de Mijn-omgeving van een energieleverancier.

3. Positief effect van ROVER 2023

Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen energieleveranciers de mogelijkheid om weer langlopende vaste contracten aan te bieden, met een looptijd van meerdere jaren.

Aangezien het overgrote deel van de huishoudens in Nederland momenteel een variabel contract heeft, wordt verwacht dat er veel activiteit zal ontstaan. Consumenten zullen de mogelijkheid hebben om een vast contract af te sluiten bij hun huidige leverancier of bij een nieuwe leverancier.

Naast het feit dat consumenten weer meer keuze hebben wat betreft vaste contracten, zal ROVER 2023 ook een positief effect hebben op de tarieven die consumenten moeten betalen. Door ROVER 2023 is de verwachting dat meer consumenten hun contract volledig zullen uitdienen. Dit geeft energieleveranciers de mogelijkheid om een deel van de risicopremie uit de tarieven te halen, omdat er meer zekerheid is dat de ingekochte energie daadwerkelijk aan die consumenten geleverd kan worden.

Los van bovenstaande zullen geopolitieke ontwikkelingen altijd invloed blijven hebben op de tarieven, zowel positief als negatief.

4. Samenvatting

Vanaf 1 juni 2023 treedt ROVER 2023 in werking. Dit brengt enkele belangrijke veranderingen met zich mee:

  • Opzegboetes zullen aanzienlijk verschillen van de huidige boetes. Ze zullen voornamelijk van toepassing zijn in een dalende markt.
  • Zodra een consument een nieuw energiecontract afsluit, moet de nieuwe leverancier dit direct melden in het Contract Einde Register (CER). Op deze manier wordt de oude energieleverancier op de hoogte gebracht.
  • De oude energieleverancier moet de consument “onmiddellijk” informeren over de geschatte hoogte van de opzegvergoeding.
  • Consumenten moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om de hoogte van de opzegvergoeding op te vragen, vooral als ze willen overstappen naar een andere energieleverancier.
  • Een positief gevolg van ROVER 2023 is de grotere beschikbaarheid van vaste energiecontracten met lagere tarieven. Dit geeft consumenten meer keuzemogelijkheden.

Met de invoering van ROVER 2023 streven ze naar een meer transparante en flexibele energiemarkt, waarbij consumenten beter geïnformeerd worden over opzegboetes en de mogelijkheden voor vaste contracten met gunstige tarieven.